Přiřazení člověka po telefonickém rozhovoru...

Pokud v průběhu hovoru člověk projevil zájem o spolupráci, zařaď ho do příslušeného formuláře

Po rozhovoru
Nemá zájem o spolupráci

Po rozhovoru
Má zájem o spolupráci